Rehabilitacja Po-covidowa

Rehabilitacja Po-covidowa

Rehabilitacja Po-covidowa

Coraz więcej osób, które przeszły chorobę COVID-19, skarży się na pochorobowe powikłania. Zaburzenia w oddychaniu, duszności, ogólne osłabienie organizmu, skutkujące długotrwałym poczuciem zmęczenia to tylko część niepokojących objawów zmian w organizmie, będących efektem infekcji SARS-CoV-2. W powrocie do formy i pokonaniu skutków choroby pacjentom pomaga profesjonalna rehabilitacja lecznicza, której znaczenie w eliminowaniu powikłań podkreśla także Światowa Organizacja Zdrowia.

Rehabilitacja lecznicza dla osób po przebytej chorobie COVID-19, ukierunkowany jest na remisję tej choroby, poprawę wydolności wysiłkowej i krążeniowej, sprawności oddechowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcie zdrowia psychicznego.